Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Oznam pre rodičov

11
Január
2021

V novom roku Vám prajeme pevné zdravie, vzájomné porozumenie a veľa trpezlivosti v tomto náročnom období. 


Zároveň Vás chceme informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva bude v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 prebiehať dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy. Bližšie informácie Vám môžu poskytnúť triedni učitelia. Oznamy pre rodičov budeme priebežne aktualizovať.


vedenie školy


Vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

 

Oznam pre rodičov

18
December
2020

Na základe zistených výsledkov má 88% rodičov záujem o prezenčnú formu výuky s nástupom žiakov 2. stupňa do školy. 


Metodické usmernenie ministra školstva k výchovno vzdelávacej činnosti uvádza, že ak je podiel žiakov s účasťou na prezenčnom vyučovaní v rozmedzí 60-100%, škola prechádza na prezenčnú výučbu v kmeňových triedach, to znamená podľa stabilného rozvrhu hodín, ktorý mali žiaci pred dištančným vzdelávaním. 


Podmienkou nástupu žiakov do školy je účasť žiaka a jeho zákonného zástupcu na testovaní COVID-19.


Bližšie informácie o čase a spôsobe testovania budú po dohode so zriaďovateľom zverejnené na našej web stránke.


 

Oznam pre rodičov

Vzhľadom k možnému nástupu žiakov 2.stupňa do školy

(na prezenčnú formu výučby v januári 2021) prosíme rodičov,

aby sledovali web stránku školy, ktorú budeme priebežne aktualizovať. 

   

Vianočné prázdniny

 

Všetkým našim žiakom a ich rodinám prajeme pokojné vianočné sviatky. 

 

vianocne-prazdniny

 

OZNAM

15
December
2020

 Dňa 15.12.2020 (utorok) bude prerušené vyučovanie

z dôvodu odstávky pitnej vody.

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide