Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Jesenné prázdniny

28
Október
2021
jese

 

 

 

 28. október - 29. október 2021 

 

Riaditeľské voľno

27
Október
2021

 Riaditeľské voľno


27.10.2021 (streda)


z prevádzkových dôvodov – rekonštrukčné práce na kotolni.

 

Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ

11
Október
2021

Vážení rodičia,


žiadam Vás, aby pri platbe šekov alebo aj cez internet baking za stravné, ste zadávali variabilný symbol, ktorý je dôležitý pre zapísanie stravného, v opačnom prípade budem pokladať stravu za nevyplatenú a zablokujem čip.

Šek sa musí vyplatiť do 15. dňa v mesiaci, potom bude čip zablokovaný až do úhrady stravy.


Za porozumenie ďakujem. 

Zuzana Danková

vedúca ŠJ

   

Oznam pre rodičov k 2. kolu odovzdávania Ag samotestov

04
Október
2021

V dňoch od 4. októbra do 7. októbra 2021 (pondelok – štvrtok) v čase od 15:30 do 16:30 hod. sa budú vo vestibule základnej školy odovzdávať Ag samotesty (5 kusov) tým rodičom, ktorí písomne prejavili záujem o domáce testovanie svojich detí.

 

Pripomíname rodičom, že je potrebné každé vykonanie Ag samotestu oznámiť triednemu učiteľovi, nakoľko škola musí za každý týždeň tieto údaje nahlasovať ministerstvu školstva.

 

Ďakujeme.

 

Oznam pre rodičov

02
September
2021

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka"

 

doc

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2022 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide