Oznam

 INFORMÁCIE PRE RODIČOV  ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PRIJÍMACIEMU KONANIU


  • Zákonný zástupca môže podať dve prihlášky svojho dieťaťa na stredné školy, prípadne ďalšiu prihlášku na školu alebo odbor, vyžadujúci talentové skúšky.


  • Prihlášky vytlačí výchovný poradca. Rodič prihlášku podpíše a dá ju potvrdiť detskej lekárke.


  • Do stanoveného termínu je zákonný zástupca povinný doručiť prihlášku základnej škole.


  • Po poslednom predbežnom záujme (február - marec) výchovný poradca vykoná zmenu v databáze už len po doručení písomnej žiadosti zákonným zástupcom.


  • Stredné školy zverejnia kritéria na prijímacie skúšky, a to na:

talentové skúšky najneskôr do 1.2.2017

ostatné stredné školy najneskôr do 31.3.2017


  • Kritéria na prijímacie skúšky si môžete pozrieť na webových stránkach jednotlivých škôl.


TERMÍNY ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK:

20. február 2017 – TALENTOVÉ  ODBORY

10. apríl 2017 – PRIHLÁŠKY  NA  2  STREDNÉ ŠKOLY

Celoslovenské testovanie 5.4.2017

KONANIE PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA STREDNÉ ŠKOLY:

25.3.2017 – 15.4.2017 konanie talentových skúšok /každá škola zverejní presný termín/

Prijímacie skúšky /pohovory/ na stredné školy:

   9.5.2017 -  1. termín (1. kolo)

  11.5.2017 - 2. termín (1. kolo)


  • Po prijatí žiaka základná škola vydá zápisný lístok do rúk zákonného zástupcu, ktorý ho odovzdá na škole, na ktorú bol žiak prijatý.          


  • Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne:  štvrtok       10.00 – 13.00

                                                                       /prípadne podľa dohody/                               

Copyright © 2017 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, zsvalaliky@gmail.com , t.c.: 055 6999 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide