Noc čítania Biblie

Dňa 28. apríla 2017 sa naša škola zapojila do podujatia „Noc čítania Biblie“. Projekt organizuje Katolícke - pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s Katolíckym Biblickým Dielom.


Cieľom projektu je čítanie s porozumením a hlbšie pochopenie Božieho slova. Ústrednou témou bolo zamýšľanie sa nad dôležitosťou konania skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Podujatie sa začalo o 19:00 hodine svätou omšou v kostole Všetkýchsvätých vo Valalikoch.


V duchu témy skutkov milosrdenstva žiaci pripravili a doniesli chutné jedlo, aby sa s ním navzájom podelili.  Žiaci sa zamýšľali nad príbehom o milosrdnom samaritánovi  tak, že text evanjelia prepísali pomocou obrazov . Príbeh o márnotratnom synovi si sprítomňovali v bibliodráme. Počas podujatia sa čítalo evanjelium podľa Matúša.  Zážitkovým učením žiaci zisťovali, ako je dôležité pomáhať ľuďom s hendicapom.


Na podujatí sa zúčastnilo 25 žiakov, 3 učitelia a pozvanie prijal náš kaplán Blažej Revický. Jemu ďakujeme za sprítomnenie eucharistického Krista počas adorácie. Noc čítanie Biblie skončila o 7:30 rannými chválami.


Autor: Mgr. Milan Hovanec

  

image001
image001
image002
image002
image003
image003
image004
image004
image005
image005
image006
image006
image007
image007
image008
image008
image009
image009
image010
image010
image011
image011
image012
image012
image013
image013
image014
image014
image015
image015
image016
image016
image017
image017
image018
image018
image019
image019

Piatok, 28 Apríl 2017 07:15

Copyright © 2018 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, zsvalaliky@gmail.com , t.c.: 055 6999 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide