Oznam pre rodičov

 

obrazok zapis

 

  

V školskom roku 2020/2021 si povinnú školskú dochádzku majú začať plniť deti narodené od 1.9.2013– 31.8.2014 a prihlášku vypisujú aj zákonní zástupcovia detí, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.


Zápis žiakov sa 1. a 2. apríla 2020 v budove školy ruší! Zápis bude prebiehať v elektronickej podobe. V záujme maximálneho urýchlenia procesu zápisu dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.

 


Prihláška na zápis

doc


Prihlášku môžete:


  • vytlačiť, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať poštou na adresu školy: Základná škola, Hlavná 165, 044 13 Valaliky,  • rodičov, ktorí poslali prihlášku elektronicky žiadame, aby v čase zápisu (tj. 15.4.2020) prišli svoju prihlášku osobne podpísať,


  • zápis pre tých rodičov, ktorí nepošlú prihlášku vôbec, sa uskutoční 15.4.2020 v čase od 10.00 do 16:00 hod. v budove školy, bez detí.
 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať zástupkyňu RŠ PaedDr. Ing. Adrianu Vargovú 

v utorok a vo štvrtok od 10:00 do 12:00 hod. na telefónnom čísle 0910 179 129.


detiok


 

 

Posledná úprava Štvrtok, 26 Marec 2020 09:39

Copyright © 2020 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide