Oznam pre rodičov budúcich prvákov

 

obrazok zapis

 

  

V školskom roku 2021/2022 si povinnú školskú dochádzku začínajú plniť deti narodené od 1.9.2014 – 31.8.2015 a prihlášku vypisujú aj zákonní zástupcovia tých detí, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.


 

Zápis bude prebiehať v elektronickej podobe od 1.4. do 16.4.2021. 

 

Prihláška na zápis

doc


Možnosti odovzdania prihlášky:
 

  • Vyplnenú prihlášku doniesť osobne v stredu 14.4.2021 v čase od 13:00 do 15:00 hod., vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii Vás žiadame túto formu odovzdania prihlášky využiť len v nevyhnutnom prípade.

V čase od 1.5. do 14.5.2021 budeme na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu postupne zasielať Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
         

 

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať zástupkyňu RŠ PaedDr. Ing. Adrianu Vargovú 

v stredu a v piatok od 10:00 do 12:00 hod. na telefónnom čísle 0910 251 936.


detiok


 

 

Pondelok, 29 Marec 2021 10:08

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide