Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutia o prijatí žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky boli zaslané doporučenou poštou na Vami uvedené adresy. 

Copyright © 2020 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide