Oznam pre rodičov budúcich prvákov 2020/2021

 Dňa 27. augusta 2020 (štvrtok) sa uskutoční mimoriadne rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov v čase od 12:00 do 15:00 hodiny.Nakoľko sa pre školský rok 2020/2021 neuskutočnil fyzický zápis, žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby sa na rodičovské združenie dostavili z dôvodu overenia údajov a doriešenia administratívnych záležitostí. Je nevyhnutné, aby so sebou doniesli:


a)   kópiu rodného listu (kto neodovzdal pri zápise),

b)   občianske preukazy zákonných zástupcov,

c)   7 na predpisové písanky v 1. ročníku.

 Dôležité informácie k ŠKD


V školskom roku 2020/2021 je o ŠKD mimoriadny záujem. Z kapacitných dôvodov budú do jednotlivých oddelení ŠKD uprednostnené deti zamestnaných rodičov. Žiadame preto rodičov/zákonných zástupcov, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ŠKD, aby 27.8.2020 so sebou doniesli:


a)   potvrdenie od zamestnávateľov, že sú zamestnaní obidvaja rodičia,

b)   20 na vyplatenie dvojmesačného poplatku za pobyt v ŠKD, ktorý je stanovený VZN obce Valaliky (10 na mesiac).

 

 

Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Štvrtok, 27 August 2020 14:30

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide