Oznam pre rodičov žiakov 2. a 3. ročníka

V školskom roku 2020/2021 je o ŠKD mimoriadny záujem. Z kapacitných dôvodov budú do jednotlivých oddelení ŠKD uprednostnené deti zamestnaných rodičov.Žiadame preto rodičov/zákonných zástupcov žiakov 2. a 3. ročníka, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ŠKD, aby v prvý deň nástupu do školy, tj. 2.9.2020, so sebou doniesli:


a)   záväznú prihlášku vyplnenú a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom,


doc


b)   potvrdenie od zamestnávateľov, že sú zamestnaní obidvaja rodičia,


c)   20  na vyplatenie dvojmesačného poplatku (september, október) za pobyt v ŠKD, ktorý je stanovený VZN obce Valaliky.

 


Poplatky, ktoré boli uhradené za mesiac apríl 2020, prípadne do konca školského roka, sú presunuté na tento školský rok.

Copyright © 2020 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide