Dôležitý oznam

Od 8.2.2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried. V prevádzke bude aj školský klub detí a školské stravovanie v nezmenenom režime.


Aby žiak mohol nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania musí byť otestovaný na Covid-19 aspoň 1 zákonný zástupca, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania budú učitelia  zadávať len domáce úlohy z učiva, ktoré sa v daný deň prebralo v škole. 


Žiak pred nástupom do školy musí odovzdať podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že má aktuálne platný negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19. 


docBližšie informácie k návratu žiakov do škôl sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Štvrtok, 04 Február 2021 13:05

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide