Nástup žiakov do školy od 7.4.2021

Od 7.4.2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried. V prevádzke bude aj školský klub detí. Školské stravovanie bude zabezpečené len pre žiakov navštevujúcich ŠKD. Vstup do budovy školy bude od 7:30 hod..


Aby žiak mohol nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania musí sa dať  otestovať na COVID-19 aspoň 1 zákonný zástupca žiaka a vedieť sa preukázať negatívnym testom. 


Žiak pred nástupom do školy musí odovzdať triednej učiteľke podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že má aktuálne platný negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19. 

 

doc

 

Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania budú učitelia  zadávať len domáce úlohy z učiva, ktoré sa v daný deň prebralo v škole. 


Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali web stránku školy. Ďakujeme.

Pondelok, 05 Apríl 2021 06:49

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide