Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ

Vážení rodičia,


žiadam Vás, aby pri platbe šekov alebo aj cez internet baking za stravné, ste zadávali variabilný symbol, ktorý je dôležitý pre zapísanie stravného, v opačnom prípade budem pokladať stravu za nevyplatenú a zablokujem čip.

Šek sa musí vyplatiť do 15. dňa v mesiaci, potom bude čip zablokovaný až do úhrady stravy.


Za porozumenie ďakujem. 

Zuzana Danková

vedúca ŠJ

Pondelok, 11 Október 2021 07:57

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide