#COVID19

Nástup do školy 1. júna

01
Jún
2020

V pondelok 1. júna sa otvoria brány našej školy pre žiakov 1. stupňa, ktorí budú pokračovať v plnení dochádzky v škole.

čítaj ďalej... : Nástup do školy 1. júna

 

Oznam pre rodičov a žiakov 1. stupňa ZŠ

21
Máj
2020

Žiadame rodičov detí, ktoré budú od 1.6.2020 plniť školskú dochádzku, aby venovali pozornosť nasledujúcim dôležitým oznamom:

čítaj ďalej... : Oznam pre rodičov a žiakov 1. stupňa ZŠ

 

Oznam pre rodičov a žiakov

06
Apríl
2020

 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách

v školskom roku 2019/2020

pdf

   

Oznam pre rodičov (9.3.2020) - COVID19

09
Marec
2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, žiadame zákonných zástupcov, aby venovali zvýšenú kontrolu zdravotného stavu svojich detí.

 coronavirus


V prípade ak sa prejavia u detí príznaky infekcie dýchacích ciest, kašeľ, nádcha, bolesť hrdla, dýchavičnosť, príznaky chrípky alebo zvýšená teplota, žiadame rodičov, aby ponechali svoje deti v domácom liečení. Túto skutočnosť treba oznámiť triednemu učiteľovi a vymeškané hodiny budú ospravedlnené.

 

Žiaci, ktorí sa zúčastňujú vyučovania sú povinní dodržiavať zvýšenú hygienu a pravidelne si umývať ruky. Každý žiak musí mať vlastný uterák, ktorý si bude denne nosiť domov. Žiaci môžu na utieranie rúk používať aj jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečuje rodič. Dávame na zváženie rodičom, aké ďalšie dezinfekčné či ochranné prostriedky poskytnú svojim deťom.

 

Odporúčame rodičom, aby dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia, kde sa vyskytuje koronavírus, ponechali v domácej karanténe počas nasledujúcich dní a pozorovali, či sa u neho nevyskytnú príznaky ochorenia.


Usmernenie hlavného hygienika SR

pdf

Usmernenie_1 MŠVVaŠ

pdf

Usmernenie_2 MŠVVaŠ

pdf

Usmernenie_3 MŠVVaŠ

pdf   
Copyright © 2020 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide