Pokyny pri vstupe do školy

1. Služba na vrátnici školy je v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod.


2. Každá návšteva sa pri vstupe do budovy školy zahlási a zapíše na vrátnici školy. Služba na vrátnici ohlási zamestnancovi školy návštevu a ten si ju na vrátnici školy prevezme.


3. S vyučujúcimi nie je možné konzultovať počas vyučovania, preto je potrebné si s nimi dohodnúť termín na konzultáciu v čase mimo vyučovania.


4. Ak rodičia potrebujú navštíviť vedenie školy, je lepšie si vopred telefonicky dohodnúť termín stretnutia, aby sme sa Vám vedeli dostatočne venovať.


 

Ďakujeme Vám za pochopenie prijatých opatrení, ktorými chceme docieliť nerušený vyučovací proces


                                                                                                                                      Mgr. Katarína Sýkorová, riaditeľka školy

 

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide