Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Letné prázdniny

01
Júl
2021

Začiatok prázdnin: 1. júla 2021 (štvrtok) 


Koniec prázdnin: 31. august 2021 (utorok)

more

 

 Začiatok vyučovania:  2. septembra 2021 (štvrtok)

 

Oznam pre rodičov a žiakov 6.B triedy

03
Máj
2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 03.05.2021 majú žiaci 6.B triedy nariadenú povinnú domácu karanténu do soboty 15.05.2021 (vrátane). Za dodržiavanie domácej karantény je zodpovedný zákonný zástupca žiaka. Žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. 

 

Oznam pre rodičov a žiakov

29
Apríl
2021

Od pondelka 3.5.2021 nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.


Pri nástupe do školy (najbližšie v pondelok 3.5.2021) je potrebné odovzdať triednej učiteľke podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiPri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá toto vyhlásenie.


doc

   

Aktuálny oznam

23
Apríl
2021

Od 26.4.2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy. 

 

Z kapacitných a personálnych dôvodov budú obedy v školskej jedálni zabezpečené len pre žiakov 1. stupňa.


Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvhru hodín. Vstup do budovy školy bude od 7:30 hod..

 

V pondelok, resp. pred nástupom do školy musí žiak odovzdať triednej učiteľke:

-  platný negatívny test žiaka na COVID-19 (nie starší ako 7 kalendárnych dní),

- platný negatívny test zákonného zástupcu na COVID-19 (nie starší ako 7 kalendárnych dní),

-  podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.


doc

 

Oznam pre žiakov 8. a 9. ročníka

13
Apríl
2021

Od 19.4.2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. 


Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý vám poskytnú triedni učitelia. Stravovanie bude zabezpečené pre všetkých prítomných žiakov v škole. Vstup do budovy školy bude od 7:30 hod..

 

V pondelok, resp. pred nástupom do školy musí žiak odovzdať triednej učiteľke:

 

-  platný negatívny test žiaka na COVID-19 (nie starší ako 7 kalendárnych dní),

- platný negatívny test zákonného zástupcu na COVID-19 (nie starší ako 7 kalendárnych dní),

-  podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.


doc

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide