Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

"Takto trávim svoj voľný čas"

26
Júl
2022

V závere školského roka sa  naši žiaci zapojili do výtvarnej aktivity "Takto trávim svoj voľný čas", ktorú organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.


Súťaž ponúkala priestor na tvorivé znázornenie danej témy, s cieľom zvýšiť povedomie o škodlivosti návykových látok, vytvárať protidrogový postoj a podporiť zmysluplné trávenie voľného času. V rámci tejto aktivity sme mali úspešné tri výtvarné práce. 


Touto cestou srdečne blahoželáme týmto žiačkam:

Nela Blašková (5.A)

Vanesa Ružičková (7.B)

Tatiana Uhľarová (8.A)


Prezentácia výtvarných prác (kresieb)

pdf

 

Letné prázdniny

01
Júl
2022

Začiatok prázdnin: 1. júla 2022 (piatok) 


Koniec prázdnin: 31. august 2022 (streda)

more

 

Odovzdávanie Ag samotestov na otestovanie detí pred septembrovým návratom do školy

27
Jún
2022

V dňoch 27. a 28. júna 2022 (pondelok, utorok) dopoludnia v čase od 09:00 do 11:00 hod a popoludní od 15:15 do 16:30 hod sa budú na vrátnici základnej školy odovzdávať Ag samotesty na otestovanie detí pred septembrovým návratom do školy tým rodičom, ktorí prejavili záujem o tieto testy prostredníctvom IŽK v dňoch 30.05. - 05.06.2022 a rodičom budúcich prvákov a piatakov.


Vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny, prosíme rodičov, aby dodržali určený termín prevzatia testov.

   

Organizácia vyučovania dňa 18.05.2022

18
Máj
2022

5.ročník –  celoslovenské Testovanie 5-2022

6. - 9. ročník, špeciálna trieda - riaditeľské voľno

 

Testovanie 5-2022

18
Máj
2022

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

dňa 18. mája 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 
5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2022
Žiaci budú testovaní z predmetov matematika

a slovenský jazyk a literatúra. 


testovanie


Informácie k Testovaniu 5-2022 nájdete na stránke www.nucem.sk.

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2022 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide