Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Letné prázdniny

01
Júl
2016

Začiatok prázdnin: 1. júl 2016 (piatok) 


Koniec prázdnin: 31. august 2016 (streda)

more

 

 Vyučovanie sa začne 5. septembra 2016 (pondelok).

 

Koncoročné vysvedčenie

30
Jún
2016

 Slávnostné ukončenie šk. r. 2015/2016 sa uskutoční 30.6.2016 o 9.00 hodine. 


deti

 

Voľby do rady školy

31
Máj
2016

Dňa 31.mája 2016 sa uskutočnili voľby členov Rady školy pri Základnej škole, Hlavná 165, Valaliky, ktoré zabezpečila riaditeľka školy na základe výzvy Obce Valaliky.


Volieb sa zúčastnilo:

  • 31 pedagogických zamestnancov školy z celkového počtu 32,
  • 8 nepedagogických zamestnancov školy z celkového počtu 8,
  • 150 rodičov žiakov školy z celkového počtu 323 rodičov.


Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Nakoľko z radov rodičov bolo prítomných 46,44% oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlásila opakovanú voľbu, kedy sa už nevyžaduje podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny.


V tajných voľbách za členov Rady školy pri Základnej škole Hlavná 165, Valaliky, boli zvolení dvaja pedagogickí zamestnanci školy, jeden nepedagogický zamestnanec školy a štyria rodičia žiakov školy. Menný zoznam členov rady školy a jej predsedu zverejníme po ustanovujúcej schôdzi rady školy.

   

Oznam pre rodičov

31
Máj
2016

 Vážení rodičia, pozývame Vás na 


- voľby zástupcov rodičov do rady školy,

- triedne aktívy ZRPŠ,


ktoré sa uskutočnia v utorok 31. mája 2016 o 16:00 v budove školy.

 

Organizácia vyučovania dňa 04.05.2016

04
Máj
2016

Z dôvodu odstávky vody dôjde dňa 04.05.2016

k zmene organizácie vyučovania

 

0. ročník - žiaci končia 4. vyučovacou hodinou (tj. 11:40)

  1. – 4. ročník - žiaci končia 4. vyučovacou hodinou (tj. 11:40) 

5. – 9. ročník – žiaci sa zúčastnia plánovaných exkurzií v Košiciach

1. špeciálna trieda - žiaci končia 4. vyučovacou hodinou (tj. 11:40)

 2. špeciálna trieda -  žiaci sa zúčastnia plánovaných exkurzií v Košiciach

ŠKD - bude otvorené len do 14:30

 

Obedy nebudú. Je potrebné sa individuálne odhlásiť.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © 2016 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, zsvalaliky@gmail.com , t.c.: 055 6999 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide