Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ

11
Október
2021

Vážení rodičia,


žiadam Vás, aby pri platbe šekov alebo aj cez internet baking za stravné, ste zadávali variabilný symbol, ktorý je dôležitý pre zapísanie stravného, v opačnom prípade budem pokladať stravu za nevyplatenú a zablokujem čip.

Šek sa musí vyplatiť do 15. dňa v mesiaci, potom bude čip zablokovaný až do úhrady stravy.


Za porozumenie ďakujem. 

Zuzana Danková

vedúca ŠJ

 

Oznam pre rodičov k 2. kolu odovzdávania Ag samotestov

04
Október
2021

V dňoch od 4. októbra do 7. októbra 2021 (pondelok – štvrtok) v čase od 15:30 do 16:30 hod. sa budú vo vestibule základnej školy odovzdávať Ag samotesty (5 kusov) tým rodičom, ktorí písomne prejavili záujem o domáce testovanie svojich detí.

 

Pripomíname rodičom, že je potrebné každé vykonanie Ag samotestu oznámiť triednemu učiteľovi, nakoľko škola musí za každý týždeň tieto údaje nahlasovať ministerstvu školstva.

 

Ďakujeme.

 

Oznam pre rodičov

02
September
2021

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka"

 

doc

   

Začiatok školského roku 2021/2022

02
September
2021

bcs

 

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky oznamuje,

že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021

Pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hodine.

Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:30 hodine.

Pre žiakov 5. až 9. ročníka a špeciálnej triedy o 9:00 hodine.

 

 

 

Dôležitý oznam pre rodičov

Vážení rodičia, 

 

ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytuje antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia o to prejavia záujem. 


Pre viac informácií z ministerstva školstva kliknite sem:

doc


V prípade záujmu je potrebné vyplniť priložené tlačivo. Vzhľadom k tomu, že škola musí nahlásiť okresnému úradu zistené počty 26.8.2021 do 10:00 hod. je potrebné dodržať termín uvedený v tlačive.

 

Tlačivo pre zákonného zástupcu: 

doc 

 

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide