Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Nástup žiakov do školy od 1.3.2021

01
Marec
2021

Od 1.3.2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried. V prevádzke bude aj školský klub detí. Školské stravovanie bude zabezpečené len pre žiakov navštevujúcich ŠKD. Vstup do budovy školy bude od 7:30 hod..


Aby žiak mohol nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania musí sa dať  otestovať na COVID-19 aspoň 1 zákonný zástupca žiaka a vedieť sa preukázať negatívnym testom. 


Žiak pred nástupom do školy musí odovzdať triednej učiteľke podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že má aktuálne platný negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19. 


doc


 

Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania budú učitelia  zadávať len domáce úlohy z učiva, ktoré sa v daný deň prebralo v škole. 

 

 

Bližšie informácie k návratu žiakov do škôl sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

 

Žiadame rodičov o sledovanie web stránky školy, ak by došlo k nepredvídaným zmenám.

 

Jarné prázdniny

22
Február
2021

Týždeň bez školských povinností si užijeme počas jarných prázdnin

v termíne:  22. - 26. februára 2021

prazdniny

 

2% z dane

  2b

 

Stiahnite si a vyplňte formuláre pre darovanie 2% z dane:


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

pdf


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

pdf


Ď  A  K  U  J  E  M  E


   

Matematická olympiáda

08
Február
2021

juraj - foto

 

JURAJ NAGY, 5.A


úspešný riešiteľ


     okresné kolo -  Matematická olympiáda


 

Mimoriadny oznam

07
Február
2021

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a rozhodnutím zriaďovateľa a vedenia školy neobnovujeme prevádzku školy od 8.2.2021 až do jarných prázdnin. 


Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a v okolí a zvyšujúci sa podiel britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb. 


Podľa potreby budeme priebežne aktualizovať stránku školy. 

   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide