Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Oznam pre rodičov

05
September
2022

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"

pdf

 

Rodičovské združenie

13
September
2022

SPOLOČNÉ

lucia

13.09.2022 (utorok) o 16:00

 

Začiatok školského roku 2022/2023

05
September
2022

bcs

 

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky oznamuje,

že nástup žiakov do školy je v pondelok 5. septembra 2022

Pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hodine.

Pre žiakov 2. až 9. ročníka  a špeciálnej triedy o 9:00 hodine.

 

 

   

"Takto trávim svoj voľný čas"

26
Júl
2022

V závere školského roka sa  naši žiaci zapojili do výtvarnej aktivity "Takto trávim svoj voľný čas", ktorú organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.


Súťaž ponúkala priestor na tvorivé znázornenie danej témy, s cieľom zvýšiť povedomie o škodlivosti návykových látok, vytvárať protidrogový postoj a podporiť zmysluplné trávenie voľného času. V rámci tejto aktivity sme mali úspešné tri výtvarné práce. 


Touto cestou srdečne blahoželáme týmto žiačkam:

Nela Blašková (5.A)

Vanesa Ružičková (7.B)

Tatiana Uhľarová (8.A)


Prezentácia výtvarných prác (kresieb)

pdf

 

Letné prázdniny

01
Júl
2022

Začiatok prázdnin: 1. júla 2022 (piatok) 


Koniec prázdnin: 31. august 2022 (streda)

more

   

Viac článkov...

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2023 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide