Základná škola, Hlavná 165, Valaliky

Dôležitý oznam

04
Február
2021

Od 8.2.2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried. V prevádzke bude aj školský klub detí a školské stravovanie v nezmenenom režime.


Aby žiak mohol nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania musí byť otestovaný na Covid-19 aspoň 1 zákonný zástupca, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania budú učitelia  zadávať len domáce úlohy z učiva, ktoré sa v daný deň prebralo v škole. 


Žiak pred nástupom do školy musí odovzdať podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že má aktuálne platný negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19. 


docBližšie informácie k návratu žiakov do škôl sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Oznam pre rodičov a žiakov

28
Január
2021

Výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budeme zasielať prostredníctvom školského informačného systému.


Výpis bude pre rodičov prístupný od 29. januára 2021 po prihlásení do rodičovského konta na www.moja.skolanawebe.sk (menu: polročné hodnotenie).  Ak nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte triedneho učiteľa. 

 

Olympiáda z anglického jazyka

13
Január
2021
david leko fotka

 

DÁVID LEŠKO, 9.B


1. MIESTO


     okresné kolo - Olympiáda z anglického jazyka

   

Oznam pre rodičov

11
Január
2021

V novom roku Vám prajeme pevné zdravie, vzájomné porozumenie a veľa trpezlivosti v tomto náročnom období. 


Zároveň Vás chceme informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva bude v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 prebiehať dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy. Bližšie informácie Vám môžu poskytnúť triedni učitelia. Oznamy pre rodičov budeme priebežne aktualizovať.


vedenie školy


Vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

 

Oznam pre rodičov

18
December
2020

Na základe zistených výsledkov má 88% rodičov záujem o prezenčnú formu výuky s nástupom žiakov 2. stupňa do školy. 


Metodické usmernenie ministra školstva k výchovno vzdelávacej činnosti uvádza, že ak je podiel žiakov s účasťou na prezenčnom vyučovaní v rozmedzí 60-100%, škola prechádza na prezenčnú výučbu v kmeňových triedach, to znamená podľa stabilného rozvrhu hodín, ktorý mali žiaci pred dištančným vzdelávaním. 


Podmienkou nástupu žiakov do školy je účasť žiaka a jeho zákonného zástupcu na testovaní COVID-19.


Bližšie informácie o čase a spôsobe testovania budú po dohode so zriaďovateľom zverejnené na našej web stránke.


   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2021 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide