Školská jedáleň

 

kuchar          

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 


poskytuje stravu pre všetkých, ktorí majú o stravu záujem. Výdaj stravy je


od 11.40 do 14.00 hod. v priestoroch školskej jedálne.

       kuchaar 

 

 Školskú jedáleň vybavuje:  Veronika PošivákováTel. č.: 055/69 97 764


Mobil: 0902 733 302

 

 

 

Vážení rodičia,


žiadam Vás, aby pri platbe šekov alebo aj cez internet baking za stravné, ste zadávali variabilný symbol, ktorý je dôležitý pre zapísanie stravného, v opačnom prípade budem pokladať stravu za nevyplatenú a zablokujem čip.


Šek sa musí vyplatiť do 10. dňa v mesiaci, potom bude čip zablokovaný až do úhrady stravy.


Za porozumenie ďakujem.

Pošiváková


 


Jedálny lístok si viete pozrieť na https://www.eskoly.sk/polna8
Oznamy pre rodičov

Výška stravného od 1.1.2023 

 

pdf

 VZN

pdf

FP

 

Oznam (1.3.2023)

 doc

Prihláška na stravovanie od 1.5.2023    

pdf

prihláška

Prihláška na stravovanie od 1.9.2023

pdf

 prihláška

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa (návratka)

pdf

návratka

 

 

 Oznam (12.6.2023)

 doc

 

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide