Výchovný koncert VIKTOR

 Dňa 29. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert VIKTOR.


Zúčastnili sa ho naši žiaci prvého aj druhého stupňa. Program bol venovaný problematike dnešných detí aj  mládeže a mal nielen výchovný, ale aj zábavný charakter. Slušnosť, priateľskosť, pocit zodpovednosti a vzájomná tolerancia, to bolo základné motto programu. Žiaci sa doňho aktívne zapájali, zaspievali si a využili pri speve aj rôzne hudobno-pohybové hry. Bol to príjemný zážitok.

 

image001
image001
image002
image002
image003
image003
image004
image004
image005
image005
image006
image006
image007
image007
image008
image008
image009
image009
image010
image010
image011
image011
image012
image012
image013
image013
image014
image014
image015
image015
image016
image016

Utorok, 26 Apríl 2016 07:32

Copyright © 2018 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide