Výchovný koncert VIKTOR

 Dňa 29. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert VIKTOR.


Zúčastnili sa ho naši žiaci prvého aj druhého stupňa. Program bol venovaný problematike dnešných detí aj  mládeže a mal nielen výchovný, ale aj zábavný charakter. Slušnosť, priateľskosť, pocit zodpovednosti a vzájomná tolerancia, to bolo základné motto programu. Žiaci sa doňho aktívne zapájali, zaspievali si a využili pri speve aj rôzne hudobno-pohybové hry. Bol to príjemný zážitok.

 

Utorok, 26 Apríl 2016 07:32

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide