Rozlúčka s deviatakmi

Niečo sa končí a niečo iné začína. Tak sa skončil pre našich žiakov aj ďalší školský rok.

 

Posledné zvonenie školského zvončeka však pre 45 žiakov deviateho ročníka odzvonilo aj niečo iné. Skončila sa jedna veľmi významná etapa ich života. Postavili sa pred svojich učiteľov, aby im vyslovili vďaku za ich prácu a ponúknuté možnosti na rozvíjanie ich talentov. Tak, ako stálo v ich príhovore : ..“ Kľučka, ktorú tisíckrát stláčali, ostane chladná a schody, po ktorých sa naháňali, budú prázdne..nie je to však koniec, je to začiatok...“  Začiatok ich ďalšieho života a pôsobenia na stredných školách, ktoré si sami zvolili.


V mene všetkých učiteľov a vedenia školy im na tejto ich ceste želám veľa úspechov a verím, že tak, ako úspešní boli na našej škole, tak sa im bude dariť aj v ich ďalšom živote a zároveň im vyslovujem poďakovanie za ich úspešnú reprezentáciu našej školy a šírenie jej dobrého mena.


Autor: Mgr. Martina Kajatýová


image001
image001
image002
image002
image003
image003
image004
image004
image005
image005
image006
image006
image007
image007
image008
image008
image009
image009
image010
image010
image011
image011
image012
image012
image013
image013
image014
image014
image015
image015
image016
image016
image017
image017
image018
image018
image019
image019
image020
image020
image021
image021
image022
image022
image023
image023
image024
image024
image025
image025
image026
image026

Piatok, 30 Jún 2017 21:13

Copyright © 2018 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide