Rozlúčka s deviatakmi

Niečo sa končí a niečo iné začína. Tak sa skončil pre našich žiakov aj ďalší školský rok.

 

Posledné zvonenie školského zvončeka však pre 45 žiakov deviateho ročníka odzvonilo aj niečo iné. Skončila sa jedna veľmi významná etapa ich života. Postavili sa pred svojich učiteľov, aby im vyslovili vďaku za ich prácu a ponúknuté možnosti na rozvíjanie ich talentov. Tak, ako stálo v ich príhovore : ..“ Kľučka, ktorú tisíckrát stláčali, ostane chladná a schody, po ktorých sa naháňali, budú prázdne..nie je to však koniec, je to začiatok...“  Začiatok ich ďalšieho života a pôsobenia na stredných školách, ktoré si sami zvolili.


V mene všetkých učiteľov a vedenia školy im na tejto ich ceste želám veľa úspechov a verím, že tak, ako úspešní boli na našej škole, tak sa im bude dariť aj v ich ďalšom živote a zároveň im vyslovujem poďakovanie za ich úspešnú reprezentáciu našej školy a šírenie jej dobrého mena.


Autor: Mgr. Martina KajatýováPiatok, 30 Jún 2017 21:13

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide