Výchovný poradca

Výchovným poradcom na našej škole je Mgr. Martina Kajatýová.


Konzultačné hodiny:                    

 


 


Poradenské služby výchovného poradcu


  • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.

  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

  • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

  • Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ....

  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

  • Podieľa sa na organizácii Testovania 5 a Testovania 9.             

  


 

Copyright © 2020 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide