Oznam pre rodičov a žiakov 1. stupňa ZŠ

Žiadame rodičov detí, ktoré budú od 1.6.2020 plniť školskú dochádzku, aby venovali pozornosť nasledujúcim dôležitým oznamom:


1.  Je nutné, aby rodičia vyplnili a podpísali vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré odovzdajú pri nástupe do školy dňa 1.6.2020. (Kto si túto  povinnosť nesplní, nebude môcť vstúpiť do priestorov školy).

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa    

doc


2.   Rodičia detí, ktoré majú záujem o ŠKD v mesiaci jún musia vyplatiť poplatok 10 eur v hotovosti a doniesť ho na vrátnicu školy v dňoch 25.5. (pondelok) alebo 26.5. (utorok) v čase od 9:00 - 11:00. (Poplatok ŠKD za mesiac apríl bude presunutý na september).Ďakujeme

Štvrtok, 21 Máj 2020 13:11

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide