Nástup do školy 1. júna

V pondelok 1. júna sa otvoria brány našej školy pre žiakov 1. stupňa, ktorí budú pokračovať v plnení dochádzky v škole.


Žiaci môžu prichádzať na vyučovanie priebežne v čase od 7:30 – 8:00. Každý žiak musí mať tvár prekrytú rúškom. Rodičia detí, ktorí neodovzdali vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ho odovzdajú pri nástupe do školy. Musí byť vyplnené a podpísané rodičom/zákonným zástupcom. Ak žiak nebude v škole 3 po sebe nasledujúce dni, musí opäť priniesť aktuálne vyhlásenie o zdravotnom stave.


Blokové vyučovanie vo vytvorených skupinách bude prebiehať dopoludnia do 11:30.


Žiaci, ktorí nahlásili triednym učiteľom záujem o obed sa odstravujú po vyučovaní priebežne pri dodržaní všetkých hygienicko – epidemiologických požiadaviek a nariadení.


ŠKD bude pre nahlásené deti do 15:00. V tejto mimoriadnej situácii si môžete svoje deti vyzdvihnúť z ŠKD priebežne v čase od 13:00 – 15:00.


Ďakujeme.


Pondelok, 01 Jún 2020 15:12

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide