Báseň pre Františka

Koncom minulého roka sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zapojili do aktivity s názvom Báseň pre Františka.

 

Išlo o iniciatívu Katolíckeho pedagogického a katechetického centra so sídlom v Levoči. Vyzvali školy na Slovensku, aby ich žiaci a študenti napísali báseň alebo krátke vyznanie z návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Zároveň mohli zaslať nejakú výstižnú kresbu. Najlepšie práce porota vybrala a knižne vydala.

 

Medzi nimi boli aj práce našich piatich žiakov, ktorým patrí nielen gratulácia k spoluautorstvu knihy od organizátorov, ale aj od našej školy za krásnu reprezentáciu. Sú to: Timea Čuláková, Eliška Ščamborová, Ema Koleničová, Oliver Hudák a Lenka Ružičková.

 

Veľkou radosťou je pre nás, že táto kniha bola odovzdaná 30. apríla počas národnej púte Slovákov v Ríme priamo pápežovi Františkovi.

  

Autor: Mgr. Pavol Kacvinský


Sobota, 30 Apríl 2022 07:39

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide