Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 Názov aktualizačného vzdelávania Hodnotenie 
 1.   Online vyučovanie cez moderné platformy tif
 2.  Udeľovanie výchovných opatrení žiakom školy v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie žiakov základnej školy č.22/2011

 

tif

 3.  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

 

tif

 4.  Internetová žiacka knižka

 

tif

5. 

Kyberšikana všade okolo nás

 

pdf

6.

Elektronická triedna kniha

 

pdf

7.

Elektronická triedna kniha 2

 

pdf

 

8.

 

 

Od integrácie k inklúzii

 

 

pdf

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide