Kvíz „Čo viem o jedle“

Poslednú aktivitu záujmového útvaru „Mladý kuchárik“ sme strávili zaujímavými otázkami v kvíze „Čo viem o jedle“.


Žiaci na odpoveďový lístok zaznačili svoju odpoveď na všetkých 15 otázok kvízu. Pri niektorých otázkach sa naozaj museli zamyslieť tak dievčatá ako aj chlapci. Mnohé odpovede boli dokonca len hádankou J


S dobrou náladou ukončené popoludnie i záver školského roka bol pre všetkých zúčastnených spestrením a zároveň odmenou. Každý žiak si so sebou odniesol nielen nové informácie, ale aj knihu so zaujímavými receptami.


Ďakujem žiakom za ich účasť a chuť učiť sa vždy niečo nové.

 

Autor: Mgr. Martina Pahulyiová


Piatok, 02 Jún 2023 14:17

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide