#COVID19

Oznam pre žiakov

16
Marec
2020

 Od 16. 3. do odvolania

 je prerušené vyučovanie na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky.


Počas týchto dní s Vami bude škola komunikovať prostredníctvom web stránky školy. Odporúčame Vám pravidelne sledovať aktuálne oznamy.


Domáce úlohy od učiteľov si nájdete v záložke „Úlohy pre žiakov“ podľa mena vyučujúceho. Domáce zadania budú pridávané na stránku vždy v pondelok a vo štvrtok. Pri ich vypracovávaní sa riaďte pokynmi vyučujúcich.


Chceme všetkých požiadať, aby sa v týchto dňoch správali zodpovedne a zdržiavali sa v domácom prostredí.

 

Oznam pre rodičov (9.3.2020) - COVID19

09
Marec
2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, žiadame zákonných zástupcov, aby venovali zvýšenú kontrolu zdravotného stavu svojich detí.

 coronavirus


V prípade ak sa prejavia u detí príznaky infekcie dýchacích ciest, kašeľ, nádcha, bolesť hrdla, dýchavičnosť, príznaky chrípky alebo zvýšená teplota, žiadame rodičov, aby ponechali svoje deti v domácom liečení. Túto skutočnosť treba oznámiť triednemu učiteľovi a vymeškané hodiny budú ospravedlnené.

 

Žiaci, ktorí sa zúčastňujú vyučovania sú povinní dodržiavať zvýšenú hygienu a pravidelne si umývať ruky. Každý žiak musí mať vlastný uterák, ktorý si bude denne nosiť domov. Žiaci môžu na utieranie rúk používať aj jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečuje rodič. Dávame na zváženie rodičom, aké ďalšie dezinfekčné či ochranné prostriedky poskytnú svojim deťom.

 

Odporúčame rodičom, aby dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia, kde sa vyskytuje koronavírus, ponechali v domácej karanténe počas nasledujúcich dní a pozorovali, či sa u neho nevyskytnú príznaky ochorenia.


Usmernenie hlavného hygienika SR

pdf

Usmernenie_1 MŠVVaŠ

pdf

Usmernenie_2 MŠVVaŠ

pdf

Usmernenie_3 MŠVVaŠ

pdf   

PREJSŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE STRÁNKY

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide